Om oss

Jotne Eiendom AS

 Jotne Eiendom er en del av Jotne Gruppen som har virksomheter innenfor områdene industri, IT og eiendom. Jotne Gruppen ble startet i 1982, opprinnelig som konsulentbedrift, og har senere vokst organisk gjennom spin-off initiativer og kompetente medarbeidere med fokus på innovasjon og adapsjon av nye teknologier. I dag består selskapet av et bredt spekter av bedrifter innenfor olje og gass, industri, eiendom og informasjonsteknologi. 

Jotne Eiendom fokuserer primært på Oslo-område og Østfold. Selskapet har som formål å forvalte, drifte og utvikle næringseiendommer og boligprosjekter. Vårt største utviklingsprosjekt er et 140 mål byutviklingsprosjekt på FMV-område på Kråkerøy i Fredrikstad.

Vår organisasjon besitter solid kompetanse innenfor utvikling av fast eiendom, marked og strategisk forvaltning av konsernets portefølje. Vi søker verdiskapning i alt vi gjør og har en langsiktig horisont på våre utviklingsprosjekter med formål å maksimere verdijustert egenkapital over tid. Jotne Eiendom utfører prosjekter selvstendig og i samarbeid med utvalgte industrielle og finansielle aktører.

Vi har fokus på følgende satsningsområder

 

Kontor


Utvikling og forvalting av nye og eksisterende kontorbygg med høy grad av tilpassing for våre leietakere.

 
 

Handel


Utvikling og forvalting av handelsarealer på gode lokasjoner og sterk fokus på oppfølging og tilrettelegging for leietaker og deres kunder.

 
 

Bolig


Regulering, prosjektering og utbygging av medium til store boligprosjekter hvor bærekraftig by- og områdeutvikling står sentralt i vår strategi om langsiktig verdiskaping.