Kort fortalt

Jotne Eiendom er en del av Jotne Gruppen som har virksomheter innenfor industri, IT og eiendom. Jotne Gruppen ble startet i 1982 som konsulentselskap og har senere vokst organisk i flere ulike retninger gjennom kompetente medarbeidere samt vekt på innovasjon og adapsjon av ny teknologi.

Postadresse: PB 6629 Etterstad, 0607 Oslo
Bilde av Jon Eirik Sørensen
Jon Eirik Sørensen
Daglig leder
+4797970551
jes@jotne.com
Bilde av Vibeke Sørensen
Vibeke Sørensen
Eiendomssjef
+4790150605
vs@jotne.com
Bilde av Tonje Knutzen
Tonje Knutzen
Økonomisjef
+4797739024
tsk@jotne.com
Bilde av Espen Christian Andresen
Espen Christian Andresen
Prosjektsjef
+4790886585
espen@jotne.com
Bilde av Espen Kristoff Eggen
Espen Kristoff Eggen
Byutvikler FMV Vest
+4790766001
espen.eggen@jotne.com
Bilde av Cato Nygren
Cato Nygren
Driftssjef FMV Vest
+4791846387
cato.nygren@jotne.com

Jotne Eiendom er en del av Jotne Gruppen som har virksomheter innenfor industri, IT og eiendom. Jotne Gruppen ble startet i 1982 som konsulentselskap og har senere vokst organisk i flere ulike retninger gjennom kompetente medarbeidere samt vekt på innovasjon og adapsjon av ny teknologi.

Innkjøpsvirksomheten i Jotne Eiendom skal møte mål om stabil og lønnsom økonomisk utvikling over tid, samt utføres iht. god forretningsskikk, sosial bærekraft og miljøansvar.

Les mer om innkjøp i Jotne Eiendom. (PDF)

Jotne Eiendom er underlagt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). I henhold til åpenhetsloven er Selskapet pålagt å redegjøre for de aktsomhetsvurderinger som Selskapet har gjennomført i tilknytning til Selskapets forretningsvirksomhet og i tilknytning til Selskapets engasjement med leverandørkjeder og forretningspartnere. Selskapet har ikke tidligere pliktet å utarbeide en redegjørelse, da åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Les mer om Jotne Eiendom AS sin aktsomhetsvurdering.(PDF)

Postadresse: PB 6629 Etterstad, 0607 Oslo