Volvo glassbygg på en solrik dag med en dam foran

Langsiktig eiendomsutvikler
- med sluttbruker i sentrum

FMV Vest

FMV Vest

Jotne Eiendom har eid og drevet en stor del av det som tidligere var kjent som Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) siden overtakelsen i 1998.

Næringseiendom

Snarøyveien 32, Fornebu

Snarøyveien 32 ligger på en av de beste tomtene på Fornebu, ytterst mot strandsonen i øst, mellom Statoil, Aker Hus og Telenor.

Bilde av glassbygget Snarøyveien 32

Jotne Eiendom er et familieeid selskap som utvikler og forvalter eiendommer i et langsiktig perspektiv med sluttbrukere og leietakere i fokus.

Jotne Eiendom er en del av Jotne Gruppen som har virksomheter innenfor områdene industri, IT og eiendom. Jotne Gruppen ble startet i 1982, opprinnelig som konsulentbedrift, og har senere vokst organisk gjennom spin-off initiativer og kompetente medarbeidere med fokus på innovasjon og adapsjon av nye teknologier. I dag består selskapet av et bredt spekter av bedrifter innenfor olje og gass, industri, eiendom og informasjonsteknologi.

Postadresse: PB 6629 Etterstad, 0607 Oslo