Jotne Eiendom

Fokus på kvalitet og bærekraft

Jotne Eiendom fokuserer primært på Oslo-område
og Østfold. Selskapet har som formål å forvalte,
drifte og utvikle næringseiendommer
og boligprosjekter

Hvorfor oss


Vår organisasjon besitter solid kompetanse
innefor utvikling av fast eiendom, marked
og strategisk forvaltning av konsernets
portefølje. Vi søker verdiskapning i alt vi
gjør og har en lang horisont på våre
utviklingsprosjekter med formål
å maksimere verdijustert
egenkapital over tid.

business

Snarøyaveien_32-092.jpg
 

m2

50.000


Under forvaltning

 

m2

300.000


Under utvikling

 

people

10


Ansatte

 
 
 
 
 

Våre sterke sider

Verdi og bærekraft

Fokus på langsiktig verdiskaping
gjennom bærekraftig utvikling

 
 
FMV-Vest.jpg

business

Snarøyaveien_32-072.jpg

Fleksible KONTORER


Vi utvikler og forvalter nye og eksisterende
kontorbygg med høy grad av fleksibilitet
og tilpassing for våre leietakere.

Gode handelsarealer


Vi utvikler og forvalter handelsarealer på
gode lokasjoner, og har sterk fokus på
tilrettelegging og oppfølging av
våre leietakere og deres kunder.

store

h6_cover.jpg

home

sample_hjem.jpg

Bærekraftige hjem


Vi regulerer, prosjekterer og utbygger medium
til store boligprosjekter hvor bærekraftig
by- og områdeutvikling står sentralt
i vår strategi om langsiktig
verdiskapning.