Bærekraft

Jotne Eiendom konsernet AS er et eiendomsselskap som eier og forvalter omfattende tomtearealer og eiendommer i Oslo og Østfold.

Bærekraftstrategien vokser ut av det samfunnsansvaret Jotne Eiendom konsernet tar og ønsker å ta, i sin nærings- og eiendomsutvikling. Det største prosjektet i selskapets portefølje er et byutviklingsprosjekt på ca.150 mål på tomteområdet for det gamle Fredrikstad Mekaniske Verksted. Her skal det bygges nye boliger, næring og midlertidige prosjekter i eksisterende bygg. I tillegg skal kulturminner bevares.

Jotne Eiendom AS ønsker å redusere fotavtrykket ved å gjøre grep og gjennomføre tiltak som kan fremme bærekraftige løsninger. Det er viktig for oss, men også for våre interessenter som ønsker et langsiktig og trygt samarbeid med Jotne Eiendom konsernet. Vi har på bakgrunn av dette pekt oss ut fire FN Bærekraftmål hvor vi mener vi kan spille en aktiv rolle.

Forlatt nedtagget bygg med rusten dør
FN sustainability icon

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FN sustainability icon

Industri, innovasjon og infrastruktur

FN sustainability icon

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

FN sustainability icon

Ansvarlig forbruk og produksjon

Jotne Eiendom er et familieeid selskap som utvikler og forvalter eiendommer i et langsiktig perspektiv med sluttbrukere og leietakere i fokus.

Jotne Eiendom er en del av Jotne Gruppen som har virksomheter innenfor områdene industri, IT og eiendom. Jotne Gruppen ble startet i 1982, opprinnelig som konsulentbedrift, og har senere vokst organisk gjennom spin-off initiativer og kompetente medarbeidere med fokus på innovasjon og adapsjon av nye teknologier. I dag består selskapet av et bredt spekter av bedrifter innenfor olje og gass, industri, eiendom og informasjonsteknologi.

Postadresse: PB 6629 Etterstad, 0607 Oslo