Kråkerøy

FMV Vest

Jotne Eiendom har eid og drevet en stor del av det som tidligere var kjent som Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) siden overtakelsen i 1998.

Det tidligere skipsverftet var i sin tid et av de største i Skandinavia og en av landets største arbeidsplasser.

Området har flere spennende elementer som skal innlemmes i prosjektet; blant annet kraner, haller og en enorm tørrdokk i hjertet av byen. Det historiske og sentrale området er avsatt til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel og skal utvikles til å bli et helt nytt og bærekraftig byområde i Fredrikstad. Eiendomsmassen vil bestå av boliger, hotell, kontorbygg og handels- og bevertningslokaler på bakkeplan. Boligene utvikles i samarbeid med Selvaag Bolig ASA.

Les mer om historien og planene på fmvvest.no

Tomt:
150 mål
Antall boliger:
2000
Antall BTA næringsareal:
100 000
m2
Byggestart:
2025
Kontaktpersoner:
Bilde av Jon Eirik Sørensen
Jon Eirik Sørensen
Daglig leder
+4797970551
jes@jotne.com
Bilde av Espen Kristoff Eggen
Espen Kristoff Eggen
Byutvikler FMV Vest
+4790766001
espen.eggen@jotne.com

Annet innen

FMV Vest

:

Postadresse: PB 6629 Etterstad, 0607 Oslo