Våre eiendommer

Diversifisert portefølje

Jotne eiendom forvalter en diversifisert
portefølje med flere typer eiendom
på forskjellige lokasjoner.