Våre eiendommer

Diversifisert portefølje

Jotne eiendom forvalter en variert
portefølje lokalisert i Østfold og Oslo.