Våre eiendommer

Diversifisert portefølje

Jotne eiendom forvalter en variert
portefølje på lokasjoner i Østfold og Oslo.