18 år etter tomtekjøpet mener Jotne tiden er moden: Slik vil de totalforvandle «den glemte delen» av FMV

https://www.f-b.no/nyheter/jotne/jotne-eiendom/18-ar-etter-tomtekjopet-mener-jotne-tiden-er-moden-slik-vil-de-totalforvandle-den-glemte-delen-av-fmv/s/5-59-962102
Isak Hauge