Haldenveien 6

Reguleringsplan åpner opp for boligbebyggelse på taket av eiendommen, noe vi vil forfølge i fremtiden.