Haldenveien 6

Reguleringsplan åpner opp for boligbebyggelse på taket av eiendommen, noe Jotne Eiendom vil forfølge i fremtiden.