Industriveien 5-11

 

Industriveien 5-11

Fredrikstad

Kategori: Industri

Total areal: ca. 4.100 m²

Status: Utleid

local_parking Parkeringsplasser: Ca. 60

directions_bus Buss: 303, 372, 373

tram T-bane: Ukjent

 

Eiendommen er lokalisert langs Mosseveien nær Fredrikstad sentrum nær omliggende boligfelt. Tomten blir i dag benyttet til industri, men har stort potensial for boligutvikling i fremtiden.

 

Kommunikasjon

Industriveien 5-11 ligger langs hovedinnfartsåren til Fredrikstad sentrum, kun fem minutter med bil fra de mest sentrale områdene. Eiendommen har ellers god kollektivdekning med hyppige avganger fra nærliggende holdeplass.

 

Område

Tomten er en del av et større boligområde rett utenfor Fredrikstad sentrum med hovedsakelig villabebyggelse og grøntområder i umiddelbar nærhet. Eiendommen ligger svært nær Seutelva, og har flott utsikt mot sentrum.

 

Bygg

Bygningsmassen består av rundt 3.800 m2 verksted, lager og produksjonslokale med tilhørende kontorlokaler. Tomten er på om lag 9.400 m2. Bygget fungerer godt til dagens formål, men mulig konvertering til boligformål er tiltenkt eiendommen i fremtiden.

 
 
IndustriIsak HaugeUtleid