FMV Vest

 

FMV-Vest

Fredrikstad

Kategori: Industri

Total areal: ca. 140.000 m²

Status: Utleid

local_parking Parkeringsplasser: Ukjent

directions_bus Buss: Ukjent

tram T-bane: Ukjent

 

FMV Vest er Jotne Eiendoms største prosjekt, og selskapet har drevet produksjon til olje og gass industrien på området siden 1998. Jotne har store utviklingsplaner på område, som vil gå over mange år. Prosjektet er foreløpig i regulerings/prosjekteringsfasen og områdets nåværende strukturer og fasiliteter vil være i bruk frem til utviklingsstart.

 

Eiendommen inneholder grovt sett følgende

 • Tørrdokk (288 x 40 m), ca. 12 600 m²

 • Hall 3 (bygd 1966-68), ca. 5000 m²

 • Hall 2 (bygd 1955), ca. 1000 m²

 • Hall 1 (bygd 1950), ca. 1400 m²

 • Diverse bygninger (lager, verksted, brakker etc.)

 • Montasje- og lagerområder, herunder o Modulplan, ca 6000 m²

  • Montasjeplan/Solplassen, ca. 5500 m²

 • Kaiområder

  • Kai 4, ca. 240 lm

  • Kai 5, ca. 90 lm

 • Slipp

 • 4 store kraner i tilknytning til dokka/solplassen

  • To med kapasitet på 127 tonn, hvorav den ene er sertifisert og den andre ikke vedlikeholdt

  • To med kapasitet på 50 tonn, hvorav en godt vedlikeholdt, men uten sertifikat for tiden (kvalifiserer til det) og en som ikke er vedlikeholdt

 • 3 øvrige kraver, hvorav to på kai 4 og en på modulplan

 

Anleggsområdet framstår i dag som et fullverdig verftsområde, med de nødvendige fasilitetene til å ivareta så vel omfattende og langvarige oppdrag. Dokka er en av de få tørrdokkene som fremdeles er i bruk i Norge og også en av de største i Nord-Europa. Den er de seneste 10 – 15 årene benyttet til en rekke formål og som spenner over et vidt felt. Ved siden av tradisjonell skipsbygging- og reparasjon, er den benyttet i broproduksjon og senest produksjon av kjeller-/garasjeelementer som er nyttet som fundament for bygninger (Tjuvholmen). Dokka og de unike mulighetene den skaper for industriell aktivitet, innebærer et særlig forretningsmessig potensial inntil transformasjon av området påbegynnes.